Med aktivt termo-element

 
 
Idrottsläkaren för hockeylaget HV-71 Lars Göran
Hassel
och hans team av terapeuter och
sjukgymnaster rekommenderar FixBack.

”FixBack har stora fördelar som stöd för ländryggen,
både vid kortare tids användning och vid längre
ryggbelastande moment. Förutom en stödjande och
stabiliserande funktion tillkommer värme eller kyla vid
smärtbehandling genom det inbyggda
termoelementet. Det föreligger individuella
variationer hur var och en upplever kyla och
värme. Det är alltså upp till varje patient att själv
avgöra om värme eller kyla känns bäst.
De kraftiga kardborrebanden gör att man snabbt och
enkelt kan korrigera stödet för ländryggen. Vårt team
använder FixBack både till elitidrottare och andra
patienter med olika ryggproblem.

Lars Göran Hassel

Lars Göran Hassel
Leg.läkare, Ortoped