Med aktivt termo-element

 
 

Vad beror det på?

Det vanligaste är att man inte kan peka på någon särskild orsak till det ryggonda. Ryggont är vanligt i alla åldrar, även hos människor som inte har tunga eller ryggbelastande arbeten och hos arbetslösa. Det är förmodligen bättre att ha ett arbete som innebär att ryggen får en viss belastning än ett arbete som är stillasittande. Av alla som får ryggont är det bara i några procent av tillfällena som orsaken finns i belastning i arbetet. Även om man har ett relativt tungt arbete leder det till att man blir bra snabbare om man så snart det går återvänder till arbetet. Det är heller inte farligt att använda smärtlindrande läkemedel för att kunna börja arbeta igen.

VAD HÄNDER NÄR MAN FÅR ONT?

Vad som gör att man får ont i ryggen kan i de flesta fall inte klart sägas. Det finns olika teorier om vad det är som gör ont. Men det har inte gått att bevisa att någon av dessa olika förklaringar spelar avgörande roll för att smärta uppstår i ryggen. De möjliga orsaker som diskuterats är framför allt olika typer av små bristningar i ryggradens skilda vävnader, framför allt i eller kring diskarna. Det har också diskuterats om det kan bero på långvarig muskelkramp i ryggmuskulaturen.

Det kan vara svårt att acceptera att man oftast inte kan få besked om att det finns en speciell orsak till det onda. Men man kan också se det som ett positivt budskap – det finns inget farligt eller allvarligt bakom det ryggonda. Det är "vanligt ryggont".

MUSKELKRAMPER KAN GÖRA DET VÄRRE

När smärta startar i ryggen så får man, via reflexer, en ökad spänning i muskulaturen kring det smärtande området. Den här spänningen, eller muskelkrampen, är i sig smärtande och kan göra att det gör ännu mer ont. Man kan få en så kraftig muskelkramp att ryggen ser sned ut. Då kan det vara svårt att gå, sitta eller ligga. Smärtan och krampen sitter normalt i några dagar, upp till en vecka.

Kroppen har system som kan stänga av smärta, bland annat spelar så kallade endorfiner roll. Endorfiner är ett kroppseget morfinliknande ämne. Att hålla sig i rörelse ökar endorfinerna, medan vila och stillhet minskar dem.

RYGGRADEN FÖRÄNDRAS MED ÅLDERN

När vi blir äldre förändras ryggen – ryggraden åldras. På läkarspråk kallas tecken på åldrande för degenerativa förändringar. Sådana förändringar syns bland annat på röntgenbilder.

Med åldern får lederna ofta gradvis allt tunnare brosk. Det kallas för broskförslitning eller artros. Även diskbråck är en form av degenerativ förändring och finns hos så många som varannan person i övre medelåldern.

Det finns inget klart samband mellan dessa åldersförändringar och ont i ryggen. Man kan ha mycket förändringar på röntgen utan att ha besvär, och man kan ha mycket besvär från ryggen utan att det syns några förändringar på röntgen.